zeszyt_1

Pragniemy poinformować o opublikowaniu pierwszego zeszytu „Prace naukowe z prawa spółek i własności intelektualnej”.

Numer pierwszy czasopisma można przeczytać w formacie: pdf  lub na platformie issuu

Autorami będącym członkami naszego koła są:

 1. Maciej Chodorowski
 2. Paulina Chmielnicka
 3. Krzysztof Cień

Spis treści:

 1. Dr Grzegorz Kozieł: Początek dyskusji naukowej dotyczącej aktywności Skarbu Państwa w działalności gospodarczej w Polsce w XXI wieku. Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Skarb Państwa a działalność gospodarcza”, która odbyła się w dniu 24 października 2013 r. w Lublinie str. 4
 2. Ernest Bucior:Instytucje wspólne dla postępowania likwidacyjnego w spółce z o.o. i spółce akcyjnej str. 19
 3. Paulina Jakubowska: Stosunki majątkowe w małżeńskiej spółce cywilnej a ochrona roszczeń jejwierzycieli str.30
 4. Patryk Dykas: Ochrona renomowanych znaków towarowych w systemie prawa Unii Europejskiej poza granicami podobieństwa towarów i usług str.43
 5. Rafał Maciąg, Małgorzata Ciepłuch: Improwizacja jazzowa na tle polskiego prawa autorskiego str.55
 6. Paulina Głowacka: Kilka uwag na temat nadzoru autorskiego nad projektem architektonicznym str.65
 7. Krzysztof Cień: Pozowanie modelek bądź modeli do zdjęć w świetle prawa  str.73
 8. Paulina Chmielnicka: Rodzaje umów zawieranych przez projektanta i wynikające z nich skutki prawne str.82
 9. Maciej Chodorowski: Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
 10. konkurencji str.92

Więcej na temat możliwości publikowania w PNPSiWI znajdą Państwo tutaj