Współpraca z Kołami Naukowymi

Chcecie zrobić z nami konferencje?

Chcecie zrealizować z nami jakiś projekt, wydarzenie?

Opiszcie swoją propozycję współpracy oraz prześlijcie ją na naszą skrzynkę: zarzad@knpwi.umcs.lublin.pl