Tag: moda

Grupa ds. prawa mody

 

Przygotowujemy powstanie interdyscyplinarnej grupy badawczej do spraw prawa mody.

Branża modowa znajduje się w pierwszej piątce największych gałęzi światowej gospodarki. To potężny biznes, którego rozwój spowodował konieczność utworzenia specyficznych regulacji prawnych odnoszących się do tej sfery życia. Powstało „fashion law”- prawo, które narodziło się w Stanach Zjednoczonych i które od kilku lat zdobywa popularność również w naszym kraju. To specjalizacja odnosząca się do problemów towarzyszących codziennej działalności przemysłu mody; jest swoistym amalgamatem  wielu różnych dyscyplin prawniczych. Porusza się pośród spraw z zakresu własności intelektualnej, sprzedaży, prawa podatkowego, prawa reklamy, nieruchomości, prawa pracy czy prawa celnego. Swoim zakresem obejmuje również prawo autorskie i ochronę znaków towarowych, w tym licencjonowanie marki, krajowe i międzynarodowe transakcje handlowe, tekstylia, merchandising. Z powodu oczywistej wielopłaszczyznowości tej dziedziny prawa, postanowiliśmy utworzyć grupę ds. Prawa Mody, działającą w ramach i z pomocą innych sekcji KNPWI UMCS. Celem naszej działalności jest rozpowszechnianie idei prawa mody jako nowej dziedziny prawa, rozwijanie naszych zainteresowań i zgłębianie mechanizmów funkcjonowania prawa mody w Polsce i na świecie.

Będzie to grupa nieformalna. Nie zostanie też ujęta w podziale organizacyjnym naszego koła na sekcje, dzięki temu członkowie poszczególnych sekcji będą mogli brać udział w jej pracach. Zapraszamy również osoby interesujące się podatkami, prawem pracy, prawem ochrony konkurencji i konsumentów do działania w grupie. Staramy się przez to podkreślić wielopłaszczyznowość prawa mody.

Powstanie grupy ma również na celu wyodrębnienie prawa mody jako wyrosłej z własności intelektualnej, jednak coraz bardziej oderwanej od niej dziedziny badań.

Planowany termin rozpoczęcia prac grupy to 1 stycznia 2014

 

Więcej info znajdziesz  tutaj