Tag: konferencja

6 grudnia 2013 roku, odbyła sie konferencja naukowa na Uniwersytecie Medycznym- Colegium Anatomicum, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego, przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Lublin.

Sama konferencja dotyczyła prawa medycznego, jednak i  na niej odnaleźliśmy własność intelektualną.

Pierwsza część konferencji poświęcona była prawu autorskiemu w szkolnictwie medycznym, prowadził ją prof. dr hab., dr multi h. c. Piotr Książek.

Poruszona została kwestia dwóch dziewiętnastowiecznych modeli treści prawa autorskiego ( copyright i europejski ).Dwie koncepcje prawa autorskiego: koncepcja rygorystyczna i minimalistyczna.

Omówione zostały 3 głowne zasady miedzynarodowej ochrony prawa autorskiego. Dowiedzieliśmy sie róznież czym jest utwór, a także kto może być autorem.

Mieliśmy okazje zapoznać sie z ciekawymi przykładami ochrony praw autorskich. Poruszona była także kwesta ochrony programów komputerowych, która obecnie wywołuje liczne spory oraz ochrona prac pracownika uczelni jako szcególnego rodzaju utworu, zasada ” droit de suite „, dozwolony użytek (licencja ustawowa) oraz wyodrębnienie w jego ramach użytku prywatnego oraz publicznego. Na zakończenie zostało przedstawione prawo cytatu w świetle art 29 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Uczestnikiem i sprawozdawcą konferencji była Klaudyna Rybak (KNPWI UMCS)

Zdjęcie: jrlawfirm.com