Tag: konferencja naukowa

W dniach 10 – 11 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt.: ,,Własność intelektualna w działalności gospodarczej’’, z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Spółek.

Wydarzenie odbiło się szerokim echem wśród przedstawicieli nauki, jak i praktyków zajmujących się prawem własności intelektualnej, co przełożyło się na zainteresowanie zarówno uczestników czynnych, jak i biernych. Dwudniowa konferencja obejmowała sześć paneli dotyczących całego obszaru własności intelektualnej: handlowych aspektów własności przemysłowej, ochrony danych, komercjalizacji prawa autorskiego, własności intelektualnej w działalności rolniczej, komercjalizacji własności intelektualnej oraz porównania prawa własności intelektualnej z prawem konkurencji. Szerokie zakreślenie tematyki przez organizatorów pozwoliło na zaprezentowanie szeregu ciekawych referatów oraz odbycie burzliwych dyskusji.

Dzięki wsparciu partnerów: Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica, Fundacji Absolwentów UMCS, Media Machine, Koła Naukowego Prawa Zwierząt UMCS oraz patronów konferencja zyskała odpowiedni rozmach, co wpłynęło na jej odbiór w świecie nauki.

Patronat nad konferencją objęli: OPTeam S.A., Ministerstwo Cyfryzacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Patentowy RP, JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnkowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, a także Kancelaria Adwokaci Kostański, Gradzi, Kuczara, Fundacja im. Lesława A. Pagi, Kancelaria Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Filepek & Kamiński, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barta, Litwiński, Adwokatura Polska, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych.

Patronat medialny nad konferencją objęli: Polskie Radio Lublin, Wydawnictwo C.H. Beck, Rejent, Monitor Prawa Handlowego, Wydawnictwo Od.Nowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer.

17342932_1774579672567475_7461098982875260701_n
17362852_1774581049234004_6070601185687778444_n
17353452_1774580645900711_1209079749220844651_n
17362695_1774583242567118_609733526933766264_n
17361643_1774582935900482_4857621436569474174_n
17352346_1774581822567260_8942856134500328796_n
17264311_1774584292567013_9108030955415731815_n
17352458_1774582185900557_4044230512037168781_n
17308769_1774579892567453_1239059290423001642_n