Dnia 6.10.2016 r. w Budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym’’ organizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS w Lublinie oraz Katedrę Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW. Koło Naukowe Własności Intelektualnej UMCS  było współorganizatorem konferencji, a obsługę uczestników konferencji zapewnili również studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W trzeciej odsłonie cyklu organizowanych konferencji, tematem było uczestnictwo Skarbu Państwa na rynku kapitałowym z innej perspektywy, tzn. jako inwestora, podmiotu emitującego papiery wartościowe i przez pryzmat jego relacji z innymi uczestnikami rynku finansowego.

Wśród gości znaleźli się znamienici przedstawiciele nauki, a także praktycy zajmujący się zawodowo problematyką funkcjonowania rynku kapitałowego. Swoją obecnością zaszczycił nas również Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk, który na wstępie wygłosił kilka słów. Na konferencji prelegenci pochodzący z różnych ośrodków naukowych podjęli się nie tylko analizy stanu prawnego, lecz ponadto wygłosili szereg postulatów de lege ferenda, nad którymi gorąco dyskutowano.

Patronatu honorowego Konferencji udzielili: Ministerstwo Skarbu, Giełda Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rektor Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. 

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez: Dziennik Gazeta Prawna, C. H. Beck, Wolters Kluwer SA, Przegląd Prawa Handlowego, Monitor Prawa Handlowego, a ponadto Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Patronat nad konferencją objęli również: Związek Banków Polskich, Naczelna Rada Adwokacka, Instytut Allerhanda, Izba Domów Maklerskich, Izba Zarządzających Funduszami
i Aktywami.

Dzięki współpracy wszystkich organizatorów konferencja uzyskała duży rozmach, co wraz
z wygłoszonymi referatami i burzliwą dyskusją złożyło się na rangę tego wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji.

konferencja_warszawa_0031

konferencja_warszawa_0050

konferencja_warszawa_0053

konferencja_warszawa_0059

konferencja_warszawa_0078

konferencja_warszawa_0082

konferencja_warszawa_0111

konferencja_warszawa_0146

konferencja_warszawa_0147

konferencja_warszawa_0176

konferencja_warszawa_0219