Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej i Koło Naukowe Prawa Spółek zamierzają wydać publikację naukową. Możliwość publikacji w czasopiśmie jest dostępna dla każdego studenta zainteresowanego problematyką prawa spółek oraz własności intelektualnej, a także innymi dziedzinami prawa, o ile tematy publikacji są rzeczowo powiązane z zagadnieniami prawnymi związanymi ze spółkami oraz własnością intelektualną.

W związku z tym wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w tym wydarzeniu jako autorzy artykułów proszeni są zgłaszać swoje uczestnictwo do końca kwietnia a ostatecznym terminem złożenia prac jest połowa maja.

Warto również przypomnieć, iż publikacja naukowa zwiększa szanse na przyznanie stypendium i jest bardzo cenioną aktywnością przez przyszłych pracodawców.

Zgłoszenia i prace należy wysyłać na adres: publikacje.knpwi.umcs@gmail.com
Regulamin publikacji:

www.docs.google.com/file/d/0B_F3ALOinQJeOTkydkY3dllxeW8/edit?pli=1