Dnia 27 marca  2014r. Zarząd Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej przyjął w poczet członków honorowych Panią Marię Brodzicką, rzecznika patentowego UMCS.

Właśnie w marcu br. liczne grono studentów naszego Wydziału miało okazję uczestniczyć w organizowanych w ramach Szkoły Prawa Własności Intelektualnej dwukrotnych warsztatach prowadzonych przez Panią Rzecznik.  Tematyką warsztatów były zagadnienia związane z szeroko pojętą praktyką patentową, począwszy od oceny zdolności patentowej  i ochronnej przedmiotów własności przemysłowej takich jak wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe oraz oznaczenia indywidualizujące – znaki towarowe czy oznaczenia geograficzne, poprzez procedury: krajową, regionalną /na przykładzie EPO/ i międzynarodową – PCT, zmierzające do uzyskiwania praw wyłącznych na w/w przedmioty własności przemysłowej, a  skończywszy na prawach oraz obowiązkach wynikających np. z patentu czy praw ochronnych.

Zagadnienia omawiane przez Panią Rzecznik oraz przykłady opisów patentowych i innych dokumentów występujących w procedurze ubiegania się o prawa wyłączne znacznie poszerzyły wiedzę teoretyczną słuchaczy, a także wzbudziły głębsze zainteresowanie problematyką własności przemysłowej.

Dziękując Pani Rzecznik za zapoznanie nas z szeroko pojętą praktyką patentową, pozostajemy z ustaleniami na kolejne poprowadzenie warsztatów o tematyce – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA DOBREM  O   WARTOŚCI  SPOŁECZNO – KULTUROWEJ I EKONOMICZNEJ w przyszłym roku akademickim.

 

 

 

 

 

Sprawdź koniecznie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Własność intelektualna w działalności gospodarczej”
Czytaj dalej
Przesłanki rejestracji znaku towarowego
Czytaj dalej
Procedura rejestracji znaku towarowego
Czytaj dalej
Rejestracja wspólnotowego znaku towarowego
Czytaj dalej