Alumni

Zarząd w roku 2014/15:

Prezes Zarządu: Michał Tkaczyk

Wiceprezes: Agnieszka Sidorowicz

Członek Zarządu odp. za marketing i informowanie członków: Aneta Mazur

Członek Zarządu odp. za finanse: Natalia Karpiuk

Sekretarz: Piotr Kowalik

Zarząd w roku 2013/14:

Prezes Zarządu: Maciej Chodorowski

manda

Wiceprezes: Michał Tkaczyk

Członek Zarządu odp. za marketing i informowanie członków: Mateusz Prus

Członek Zarządu odp. za finanse: Natalia Karpiuk

Sekretarz: Piotr Kowalik

Przewodniczący sekcji i grup w roku akademickim:

Sekcja prawa autorskiego i praw pokrewnych (SPA): Wojtek „Diset” Sławiński

Sekcja własności przemysłowej i nowych technologii (SWP): Agnieszka Sidorowicz

Sekcja zwalczania nieuczciwej konkurencji i dochodzenia roszczeń (SNK): Kamil Wójcik

Grupa ds. prawa mody: Martyna Janus

Grupa ds. prawa internetu: Cezary Zapała/ Piotr Kowalik

Zarząd w roku 2012/13:

Prezes Zarządu: Piotr Bzówka

Wiceprezes: Ewelina Zawiślak

Zarząd w roku 2011/12:

Prezes Zarządu: Patryk Dykas

Patryk-Dykas

Założyciel oraz pierwszy Prezes Zarządu KNPWI UMCS. Obecnie Patryk jest prawnikiem w zespole prawa własności intelektualnej jednej z warszawskich renomowanych kancelarii prawnych oraz prowadzi również portal IPGuide.pl, którego także jest współzałożycielem.

Specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności w prawie znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się także prawem antymonopolowym oraz ochrony konsumentów. Oprócz tego, że jest absolwentem prawa naszego wydziału to również ukończył studia międzywydziałowe z zakresu psychologii komunikacji społecznej w Instytucie Psychologii UMCS, Szkołę Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Jest również laureatem X edycji konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepsze prace z zakresu prawa własności intelektualnej (wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską pt. „Ochrona prawa do renomowanych znaków towarowych”) oraz Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Nowych Technologii i Prawa Telekomunikacyjnego – ITelect 2012.

Wiceprezes: Miłosz Młynarski