O nas

blog_640x237

 

Decyzją J.M. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 9 listopada 2011 r., do Rejestru Kół Naukowych i Organizacji Studenckich wpisano  Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS. W tym samy dniu powstało nasze bratnie Koło Naukowe Prawa Spółek. Nasze koło działa przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

 

Nasze Koło tworzą ludzie z pasją. Wśród nas są przedsiębiorcy, artyści, osoby piszące blogi, a co najważniejsze zwykli studenci – tacy jak Ty.

Mimo krótkiego stażu na scenie kół naukowych realizujemy następujące projekty: Szkołę Prawa Własności Intelektualnej oraz konkurs IP Contest. Stawiamy też na nasz rozwój naukowy wobec tego organizujemy sesje naukowe zwane przez nas „minikonferencjami” (nasze słowo, pisane bez błędu), spotkania merytoryczne z Naszym Opiekunem oraz uczymy się praktycznego spojrzenia na IP w ramach pomocy prawnej.