Nasz Opiekun

Znalezione obrazy dla zapytania adrian niewęgłowski

Naszym opiekunem jest doktor habilitowany Adrian Niewęgłowski, profesor UMCS, pracujący w Katedrze Prawa Unii Europejskiej UMCS w Lublinie.

Pan Doktor ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem w 2005 r. broniąc pracę magisterską pt. „Patentowanie i wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych”. Po ukończeniu studiów doktoranckich w 2009 r. obronił pracę doktorską pt. „Cywilnoprawna problematyka realizacji prac badawczych”. Promotorką obu tych prac jest Pani Profesor Maria Poźniak-Niedzielska. Obie te prace otrzymały nagrodę Ministra Edukacji i Nauki w konkursie Urzędu Patentowego na najlepsze prace naukowe z dziedziny prawa własności przemysłowej.

W swojej pracy badawczej porusza problemy prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa patentowego i autorskiego. Prowadzi też wykłady z prawa gospodarczego dla aplikantów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Siedlcach.