Kontakt

Siedzibą koła jest
UMCS, Wydział Prawa i Administracji
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 311
20-031 Lublin

Telefon kontaktowy

Prezes Zarządu: 533 883 323

Adresy e-mail

knpwi.umcs@gmail.com KNPWI
zapisy.spwi@gmail.com Szkoła Prawa Własności Intelektualnej

Formularz kontaktowy