Szkoła Prawa Własności Intelektualnej

ver3

Szkoła Prawa Własności Intelektualnej jest cyklem spotkań organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS z wybitnym praktykami oraz akademikami związanymi z tą gałęzią prawa. Spotkania sprowadzone są w formie warsztatów oraz wykładów.

„Szkoła” ma na celu poszerzanie praktycznej oraz teoretycznej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, na które składają się zagadnienia dotyczące:

-dóbr osobistych

– utworów

– przedmiotów praw pokrewnych

– praw do dóbr własności przemysłowej (m.in. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych)

– zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Udział w „Szkole” jest certyfikowany (warunek: obecność na 5 spotkaniach). Zajęcia  adresowane są do studentów prawa zainteresowanych tą tematyką i pragnących zdobyć praktyczną wiedzę podczas warsztatów, jak również do osób „z zewnątrz” – artystów, muzyków, plastyków, blogerów, etc. chcących poznać prawną stronę swojej działalności.

Patronat merytoryczny i honorowy nad Szkołą Prawa Własności Intelektualnej objęła pani prof. dr hab. Maria Poźniak – Niedzielska.

Wszelkie świeże informacje odnośnie  spotkań i sposobu zapisywania się na nie znajdziecie na stronie Szkoły na Facebook’u