IP CONTEST – konkurs wiedzy o prawie własności intelektualnej

Ip Contest jest konkursem mającym na celu wyłonienie studentów posiadających największą wiedzę z zakresu własności intelektualnej. Organizowany jest w okresie przedsesyjnym, by studenci mieli również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy  przed egzaminem z Ochrony Własności Intelektualnej.  Patronat honorowy nad konkursem sprawuje prof. dr hab. Ryszard Skubisz.

Najnowsze wiadomości dotyczące konkursu odnajdziecie na Facebooku.

 

Zakres przedmiotowy konkursu:

  • prawa autorskie i prawa pokrewne
  • prawo własność przemysłowej
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Polecane materiały do nauki: 

  • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
  • ustawa o prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r.
  • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
  • Joanna Sieńczyło- Chlabicz (red.) , Prawo własności intelektualnej, Warszawa
  • Mariusz Załucki (red.), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, Warszawa
  • Ryszard Skubisz (red.), System prawa prywatnego, tom 14 a i b, Warszawa

Zgłoszenia na konkurs

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy, którzy posiadają status studenta, przy czym nieważny jest uniwersytet na którym studiują.

 

 

Regulamin konkursu znajduje się tu:  regulamin