Pomoc prawna

 

Nasze Koło stawia również na praktyczne zastosowanie prawa poprzez pomoc prawną. Wobec tego wykorzystujemy naszą wiedzę w szczytnym celu pomocy prawnej młodym artystom, naukowcom, studentom, oraz absolwentom rozpoczynającym swoją pierwszą działalność gospodarczą.

Po każdym otrzymaniu sprawy, prezes przekazuje ją przewodniczącym sekcji, a oni udostępniają ją członkom sekcji.

W jakich sprawach udzielamy pomocy prawnej?
  • dóbr osobistych i ochrony wizerunku
  • ochrony praw autorskich i praw pokrewnych ( z wyłączeniem pomocy przy obronie osób naruszających te prawa)
  • rejestracji oraz ochrony praw wynikających z własności przemysłowej: patentów, znaków towarowych, wzornictwa przemysłowego, TUS oraz oznaczeń geograficznych i pochodzenia (z wyłączeniem pomocy przy obronie osób naruszających te prawa)
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony deliktowej i kontraktowej know-how (umowy: o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności)

Procedura rozwiązania sprawy:

Każda sprawa jest przez nas dogłębnie analizowana.

  1. Na początku koło spotyka się celem  wstępnego zapoznania się z nią.
  2. Praca w sekcjach. W sprawach spornych sekcje przyjmują określone role lub to strony powodowej lub pozwanej. Z tej perspektywy również rozpatrują daną sprawę. Ma to na celu możliwie jak najszersze rozpatrzenie sprawy oraz jej analizę z każdej pozycji procesowej. W sprawach dotyczących rejestracji każda sekcja przygotowuje własny wzór.
  3. Spotkanie z opiekunem. Na tym spotkaniu zostają przedstawiane wyniki prac sekcji oraz ich konfrontacja ze sobą. Zostaję również ustalona jednolita opinia prawna oraz procedura działań „krok po kroku” dla „klienta” . Sekcje przybierają rolę strony jak w procesie, przedstawiając swoje racje. Trzecia sekcja jest arbitrem.
  1. Ostateczny nadzór. Przed wysłaniem opinii wraz z pismami wszystko jeszcze raz jest sprawdzane przez zarząd koła.