Minikonferencje

Minikonferencje są serią edukacyjnych spotkań członków koła, w ramach których mają oni okazję pogłębić wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej oraz rozwijać swoje umiejętności oratorskie.

Polegają one na wzajemnej prezentacji kompleksowo opracowanych przez siebie zagadnień, bezpośrednio powiązanych z tematem przewodnim danego spotkania oraz na późniejszej wspólnej debacie, która pozwoli wielopłaszczyznowo spojrzeć na poruszaną kwestie.

Efekty wspólnej pracy są następnie zamieszczane na stronie naszego koła, tworząc tym samym bazę kompleksowo usystematyzowanej materii dotyczącej prawa własności intelektualnej. Z pewnością okaże się ona pomocna zarówno w nauce przedmiotu, jak i w celu przypomnienia materiału.

Minikonferencje pozwalają i ułatwiają partycypantom zdobycie nowych doświadczeń niezbędnych w dalszej działalności naukowej.