Dołącz do nas

Dołącz do naszej społeczności – wymagamy jedynie odrobiny zaangażowania i kreatywności.

Działając z nami będziesz mógł realizować ideę pogłębiania i rozszerzania wiedzy na temat prawa własności intelektualnej u siebie oraz u innych. Umożliwimy Ci udział w ciekawych zajęciach merytorycznych oraz praktycznych, konferencjach naukowych czy spotkaniach z wybitnymi teoretykami i praktykami.
Rekrutacja w naszym kole trwa cały rok.

Chcesz dołączyć?

  1. Ściągnij deklarację DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
  2. Doręcz swoją deklarację Zarządowi, po wcześniejszym umówieniu się z jego członkiem.
  3. Wpłacić składkę członkowską w wysokości 10 złotych.

Po wykonaniu wszystkich warunków Zarząd podejmuje pozytywną uchwałę o przyjęciu w poczet członków.