Projekty

Lublin, dnia 19 grudnia 2013 r.

 

 

Uchwała nr 9/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zarządu Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS

W sprawie przyjęcia nowych członków

§1

Na podstawie niniejszej uchwały Zarząd KNPWI UMCS przyjmuje do grona członków:  Kamil Rolek, Irmina Kowalik, Katarzyna Sowa, Rafała Grykałowskiego, Krzysztofa Cienia.