Monografia

Koło obecnie prowadzi prace nad przygotowaniem monografii dotyczącej świeżego spojrzenia na własność intelektualną w internecie.
Praca monograficzna przygotowywana jest pod redakcją dr Adriana Niewęgłowskiego.
W tym dziale będą podawane informację dotyczące postępów prac nad nią.
Zdjęcie: concurringopinions.com