Publikacje

Koło obecnie prowadzi prace nad przygotowaniem monografii dotyczącej świeżego spojrzenia na własność intelektualną w internecie.
Praca monograficzna przygotowywana jest pod redakcją dr Adriana Niewęgłowskiego.
W tym dziale będą podawane informację dotyczące postępów prac nad nią.
Zdjęcie: concurringopinions.com

Szanowni Państwo, perspektywa publikacji w naszym czasopiśmie jest dostępna dla każdego studenta zainteresowanego zagadnieniami prawa własności intelektualnej oraz prawa spółek, a także innymi dziedzinami prawa, o ile tematy publikacji są rzeczowo powiązane z zagadnieniami prawnymi związanymi ze spółkami oraz własnością intelektualną.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji artykułów na adres knpwi.umcs@gmail.com

Propozycje są przyjmowane cały rok – jednakże o konkretnej dacie publikacji decyduje termin wydania najbliższego numeru. Czasopismo jest wydawane przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS oraz Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS. Redaktor naczelny: Ernest Bucior „Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej”

Spis zeszytów:

Zeszyt 1: czerwiec 2014 r.